UAB Balticum Virtus HOME

Kuriame Lietuvos ateitį kartu

UAB „Balticum virtus“ inovatyvių paslaugų naudojimas diegiant e. komercijos sprendimus

UAB „Balticum virtus“ įgyvendina projektą, kurio metu bus optimizuotas įmonės veiklos produktyvumas automatizuojant verslo valdymo procesus ir el. sistemų integruotus sprendimus. Projekto metu bus kuriamas ir diegiamas įmonės internetinis puslapis, skaitmenizuotas užsakymų bei pristatymų apmokėjimas bei kiti svarbūs sprendimai.

Planuojamas projekto rezultatas – sukurti ir įdiegti nauji skaitmeniniai klientų savitarnos sprendimai, kurie bus orientuoti į sklandesnį užsakymų priėmimą, valdymą, stebėsiną bei atsiskaitymus.

Projektas finansuojamas UAB „Balticum virtus“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 E. komercijos modelis COVID-19“. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 13 687,50 Eur.

Projekto pavadinimas – E. komercijos modelio diegimas UAB „Balticum Virtus".

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022.02.21 – 2023.02.20.